Boeken van de Apostel

In deze video bespreekt Apostel Eric Tjin Kon Kiem het belang voor de Christenen om in de opstandingskracht van Jezus te leven, dus een leven van overwinning te leiden. Dit is zijn vierde boek!

 

De boeken zijn verkrijgbaar bij:
Majesty Bible Plus
Malebatrumstraat 10-12
Telefoon: 0477-386
www.majestybibleplus.com

Het Secretariaat
Tabernacle of Faith and Love
Kwattaweg 96
Telefoon: 0472-657

 

 

Ruim 35 jaar staat apostel Eric Tjin Kon Kiem wereldwijd in de bediening inzake bevrijding van demonen en verbreken van vloeken. Op de meest wonderlijke wijze krijgt hij openbaring door de Heilige Geest van de wortel van het probleem en daar gaat het om in het leven. Het boek bevat uitleg over de oorsprong, aard en kenmerken van demonen, inzicht over hun activiteiten en hoe hiervan definitief vrij te komen. Tevens een inkijk in de wereld van vloeken en hoe deze een mensenleven kunnen frustreren op het gebied van financien, gezondheid, relatie, geestelijk leven en dergelijke. Het is een immens verschil te leven onder Gods zonneschijn, of te ploeteren, te zwoegen en gebukt te gaan onder zware, onzichtbare lasten waarvan je de indruk heb dat het nooit ophoudt en het leven een aaneenschakeling van kwellingen is.

Het goede nieuws is, dat voor God niets onmogelijk is en dat jarenlange lasten en problemen als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Dit alles is het resultaat van diepgaande bevrijding en genezing. Ook wordt de link gelegd met innerlijke genezing die dan ook vrijkomt. De bediening van apostel Eric, zoals hij terecht wordt genoemd, wordt gekenmerkt door een intieme relatie met God en een diepe bewogenheid voor gekwelde zielen. God gebruikt hem machtig vanuit Zijn liefde voor de mens. De vele getuigenissen in dit boek zullen u nieuwe hoop en geloof geven.

John en Grada Hofman (Uitgeverij Elia Media)

Het boek “Geeft nooit op” van Eric Tjin Kon Kiem is het tweede boek van de apostel dat wij uitgeven. Het eerste ging over het verbreken van vloeken en verdrijven van demonen. De titel “Geef nooit op” is een aansporing om zelfs in de moeilijkste omstandigheden vol te houden door de genade van God. In mijn eigen leven, in de periode 2005 – 2009, stond ik op het punt zelfmoord te plegen. Ik leed aan een complexe burn-out en functioneerde nauwlijks meer. Gode zij dank heb ik het kunnen volhouden, vooral door de hulp van mijn lieve vrouw Grada. Zoals Eric heeft volgehouden door de hulp van God en zijn vrouw Henna.

Als wij niet opgeven, zullen wij hersteld worden van onze ziekten en ander problemen en meer dan ooit in kracht en geloof toenemen. Apostel Eric heeft veel zware tijden meegemaakt die menselijkerwijs hem te gronde hadden kunnen richten, maar God heeft hem wonderbaarlijk hersteld en nu functioneert hij krachtiger dan ooit in binnen- en buitenland. Zijn leven en dat van anderen zijn het wonderbaarlijk levend bewijs dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Het boek is bovendien voorzien van voorbeelden uit het leven van David, die ook door diepe dalen ging en uitgered werd. Een tijdloos boek dat voor elk mens, elk kind van God, zeer bemoedigend is. Een boek dat over grenzen heen gaat en voor een ieder toepasbaar is.

John en Grada Hofman (Uitgeverij Elia Media)

Principes van Geloof

Apostel Eric Tjin Kon Kiem heeft alweer een boek toegevoegd aan zijn inmiddels indrukwekkende reeks. Dit boek gaat over principes van geloof. Geloof speelt een belangrijke rol in de Bijbel en in het leven van de gelovigen. Daarom zegt God dat de rechtvaardige door geloof zal leven.

De schrijver heeft dat persoonlijk ervaren in zijn leven en zelfs meerdere keren. Op momenten waar het ertoe deed, toonde hij door genade geloof, en God beloonde hem daarvoor met uitredding en genezing. Verder is geloof verbonden met actie. Wie gelooft moet in actie komen. Als je bijvoorbeeld hebt gebeden voor regen, moet je een paraplu meenemen.

Een simpel voorbeeld maar je moet een of andere vorm van geloof tonen. Dat wordt beloond! Een ander punt is volharding en geduld. Door geloof en volharding hebben de geloofshelden verkregen wat God beloofde. Verder is het belangrijk om het woord van God te belijden. Belijden wil zeggen: hetzelfde zeggen als wat God zegt in Zijn woord. Ook hebben geloof en trouw een relatie met elkaar. Geloof is altijd gerelateerd aan Gods trouw en aan Zijn woord. Als je de principes van Gods woord toepast in je dagelijks leven, zal je altijd succes hebben!

John en Grada Hofman (Uitgeverij Elia Media)

2 Comments

  1. Soeperman Manuela

    Wat zijn de prijzen van de boeken? Ik wil ze graag lezen.

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blijf in contact

 Kwattaweg 96. Paramaribo, Suriname

 0472657

 info@tabernacleoffaithandlove.org

 P.O. Box 12624

  Facebook

YouTube