Op zaterdag 11 september 2021 was er een speciale vergadering voor de medewerkers die belast zijn met de doopdienst in de hoofdgemeente van Tabernacle of Faith and Love Ministries. Bij deze gelegenheid werd de doopbediening voor het voetlicht gebracht en dankbaarheid betoond middels een liefdesmaal, aangeboden door coördinator Clife Hiwat.

De reorganisatie van het medewerkersteam werd gedeeld, met name het uittreden van broeder Marc Partowihono en overdracht van het coördinatorschap van br. Hiwat. De nieuwe coördinator br. Roy Dhanradj werd terstond ingezegend door pastor Remie Oosterwolde onder dankzegging voor de inzet van de scheidende coördinator.

De nieuwe leider is al jaren betrokken bij het doopwerk als diaken van de ministerie en sinds kort ook directeur van de bijbelschool. Wij bidden hem alles toe wat hij nodig heeft om Gods werk voort te zetten.

Door: Ivanildo Samon

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.