School for Harvest & Ministry Suriname

Verslag door: br. Reza Karg

Voorbereidingen evangelisatieactie

Een vast onderdeel van de opleiding aan de Bijbelschool, is het uitvoeren van straatevangelisatie. Na een periode waarin veel heeft stilgelegen vanwege de Covid-19-situatie heeft de leiding van de Bijbelschool besloten om er toch wel een aanvang mee te maken. Zo werd de tweede evangelisatieactie gepland die op zaterdag 4 december 2021 plaatsvond in de binnenstad. Zoals afgesproken was de verzamelplaats het basketbalveld te Ons Huis, een faciliteit van de Hervormde kerk in Suriname. Dit op zich, getuigt reeds van het interkerkelijke aspect dat door de Bijbelschool nagestreefd wordt, waar er studenten zijn van diverse denominaties.

Registratie van participanten

Bemoediging

De studenten werden voor de start van de evangelisatie nog bemoedigd door br. Roy, die als leidraad Mattheüs 9:36-38 hanteerde. Toen Jezus de mensenmenigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’

Bemoediging door br.Roy Dhanradj

Organisatie

In groepen van drie gingen de studenten op pad: elke groep met een eigen routekaart en evangelisatie materiaal bestaande uit traktaten, tijdschriften, Bijbels en gekleed in de schooltrui.

Materiaaluitrusting van de groepen

De instructie was, dat wij geen traktaten moesten verdelen, maar dat wij echt het evangelie van het Koninkrijk van God aan de mensen moesten verkondigen: ‘Breng de boodschap over het koninkrijk van God. Wees niet bang. Bid met de mensen voor hun nood, zegen ze in de naam van Jezus.’

Getuigenissen na de evangelisatieactie van studenten

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.

Ze luisterden aandachtig

Alle jongeren met wie we spraken luisterden graag aandachtig naar ons. Je zag dat ze problemen hadden. Als je dingen aanhaalde zoals zelfmoord en armoede keken ze plotseling aandachtig. Wij moesten het gesprek met een jongere zelf beëindigen, ondanks dat hij er niet genoeg van kreeg.

Er was een andere van middelbare leeftijd. Ze luisterde aandachtig, maar zei… maar ik wil niet meer naar de kerk gaan. Ze was eerst RK, wilde niet voor een beeld buigen. Nu is ze volle evangelie, maar is niet blij hoe ze mensen daar behandelen…. We moedigden haar aan… “ga weer naar de kerk”. Ze wilde wel naar die kerk van de Kwattaweg gaan. Wij vertelden haar dat we van de Bijbelschool van die kerk zijn. Toen raakte ze los. Eigenlijk heeft ze mij ook genezen.

Zr. Jacintha

Student , SH&M, 4 december 2021

De verloren schapen

Een man kwam aangelopen en toen we met hem in gesprek gingen, bleek dat hij de Here heeft gediend, maar was teruggevallen. We deelden het woord met hem. Hij vertelde dat hij maar net had gedialyseerd. Hij zei: ‘ik heb de boodschap om terug te gaan naar de gemeente.’ Hij vertelde dat hij ging naar Tabernacle of Faith and Love. Webben hem een bijbel gegeven. Hij nam het aan en hij was voornemens om terug te gaan.

Zr. Marjan

Student , SH&M, 4 december 2021

“Ik voel me nu beter”

Terwijl ik aan het wachten was op een zuster die in gesprek was, tikte iemand me op de schouder. Het was een meneer die zei: “Iemand heeft voor me gebeden, want ik voelde me niet goed, maar vanaf het gebed voelde ik mij goed”. Hij zei ook dat hij zondag naar de dienst zou gaan.

Zr. Santousha

Student , SH&M, 4 december 2021

Het komt goed

Er was een zuster die met moordplannen rondliep omdat haar man haar steeds uitscheldt, negatieve woorden gebruikt en haar beledigt. Ze had dit met haar dokter besproken, waarna ze enigszins kalmeerde, maar ze kon het niet laten om er iedere keer weer over te spreken. We hebben voor haar gebeden en haar uitgenodigd voor de dienst. Ze was na het gebed tot rust gekomen.

Zr. Milly

Student , SH&M, 4 december 2021

Na deze getuigenissen prezen wij de Here middels een lied aangeheven door br. Tony, waarna br. Chris het slotgebed mocht doen. Zr. Juliette gaf aan het einde nog aan dat zij dankbaar is voor deze ervaring, omdat het haar eerste keer was dat ze was gaan evangeliseren. De groep ondersteunde haar ervaring met een applaus, omdat dit ook voor meerdere studenten de eerste keer was en de evangelisatie als een zegen werd ervaren.