School for Harvest & Ministry Suriname

Datum: zaterdag 31 juli 2021

Evangelisatie onder de Centrale Markt

Zeventien studenten van de SH&M evangeliseerden op 30 juli 2021 op de Centrale Markt. De groep stond onder leiding van het directielid br. Roy Dhanradj en Klasse-oudste Leandra Nobibux als coördinator. Heel bijzonder was het evangeliseren onder de markt. Anders, dan anders. Tranen over de wangen van enkelen op de openbare markt hebben wij vertaald als een teken dat ze diep zijn geraakt door de Heilige Geest.

De Here heeft ons echt geleid, kunnen we na afloop zeggen. Heel duidelijk, dat de mensen inderdaad zoekende zijn. God is een specifieke God. Hij heeft ons op het hart gelegd om ons meer te richten tot de Javanen bij het evangeliseren. De Here heeft zichzelf getoond. We kwamen nogal wat moslims tegen die open stonden voor het evangelie.

Zo spraken we met een dame, die we samen met haar man tegenkwamen. Beiden bleken moslim te zijn. De man stond erbij, maar heeft zijn vrouw helemaal niet belemmerd om naar het evangelie te luisteren. Heel opmerkelijk, want moslims (mannen) kunnen heel streng zijn.

Wanneer de Heilige Geest echter ingrijpt, moet alles zwijgend buigen. Hij zei terwijl wij zo bezig waren: “ik ga voor de vis betalen”. Dat kan God alleen doen. De mens is radeloos. Ze zoeken naar rust, liefde en zekerheid. Velen van hen zijn onzeker vooral in de tijd waarin we leven. Daarop konden we heel goed inspelen. In de diepe overtuiging van zekerheid konden we tegen ze zeggen dat God onze zekerheid is. Niet de regering, geld, baan of wat anders.

Wanneer de Heilige Geest echter ingrijpt, moet alles zwijgend buigen.

Alles zal eens vergaan, lieten we hen weten en dat we daarom niet twijfelen aan Hem. We zijn God dankbaar voor de Heilige Geest die het werk in hen zal doen. Hij doorgrondt en kent hen.

What a Mighty God we serve!

Artikel door:
Brigitte Muringen (Student)

Voorbereiding evangelisatie

Schrijf u in voor het nieuwe schooljaar. Klik hier.

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.

Evangeliseren in de binnenstad van Paramaribo

“Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen” (2 Timoteüs 4:2). Dit vers mocht ik met een team toepassen op zaterdag 31 juli 2021. Dat gebeurde in SHM-verband. School for Harvest & Ministry (SH&M) is de bijbelschool waarop ik met mijn lieve vrouw Sabrina al drie jaar zit. Evangelisatie is één van de praktijkonderdelen van SHM.

Samen met enkele studenten van de bijbelschool en andere vrijwilligers evangeliseerden wij door de straten van de binnenstad van Paramaribo. Best een uitdaging vanwege de covid-19-pandemie die nog steeds gaande is. Evangeliseren onder deze omstandigheden laat mij denken aan Apostel Paulus, toen hij de jonge Timotheüs aanspoorde en een dringend beroep op hem deed om het woord van God verder te verkondigen “gelegen of ongelegen” (2 Timoteϋs 4:2).

Ondanks het gevaar op besmetting, heb ik het als een voorrecht ervaren om samen met br. Rennie Kromotaroeno, oud pionier van de bijbelschool (2008-2009) het evangelie te verkondigen. Ik mocht ook een paar tips en ervaringen leren van mijn broeder. Terwijl we op pad waren konden we Gods grote hand zien werken in mensen hun leven.

We kwamen verschillende soorten mensen tegen, waaronder daklozen, drugsverslaafden en zieken. Een jonge dame kwamen we tegen, die pijn had aan haar rug. Broeder Rennie vroeg haar of zij problemen had met haar benen en of het ene been langer is dan het ander. Hij vroeg haar te gaan zitten op het trottoir en tot mijn verbazing zag ik dat haar ene been werkelijk langer was dan het andere. Daarna begon hij te bidden en sprak de woorden “Kom eruit!”. Daarop zag ik de knie van het kortere been rustig naar voren schuiven. Op bevel van slechts een woord van geloof was ze op dat moment radicaal genezen. Zij begon de Heer te danken en de prijzen voor haar genezing.

Dat was één van de vele getuigenissen die ik die dag mocht meemaken. God is nog steeds op de troon en Hij verandert niet. Hij is nog steeds dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Tony Shiwgobind

Student , SH&M, 01 september 2021