School for Harvest & Ministry Suriname

Verslag door: br. Guillaume Menig

Evangelisatie is een belangrijke opdracht die wij hebben gehad van onze Heer. De Bijbelschool wilt deze opdracht gehoorzamen, waardoor de studenten van de Bijbelschool deze opdracht uitvoeren op basis van Jesaja 61:1. Voor het schooljaar 2021-2022 was onze eerste straat evangelisatie op zaterdag 4 december 2021 in de binnenstad van Paramaribo.

Vervolgens hebben wij onze 2de wijk evangelisatie gehad op zaterdag 12 februari 2022 te Nieuwe Charlesburg. Verzamelplaats was dochter gemeente TOFAL aan de Snijbonenstraat 23. (Zijstraat van de Amsoistraat).

Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

Br. Jules Anijs mocht met gebed openen, waarna br. Tony Shiwgobind voorging in lofprijs en aanbidding. Het was toen de beurt aan br. Guillaume Menig om de groep te bemoedigen, waarvoor hij gebruik maakte van het vers uit het boek Handelingen 13:47 Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde.

Tenslotte werden de laatste instructies aan ons verstrekt door br. Roy. Het bijzondere van deze evangelisatieactie was niet alleen dat wij een wijk introkken, maar dat we dat samen deden met gelovigen van de wijkgemeente (TOFAL Charlesburg) van de buurt. Er werden groepen van 3 tot 4 personen gevormd van studenten en gemeenteleden.

Nadat de groepen hun materiaal in ontvangst hadden genomen trokken ze allemaal volgens planning de wijk in.

Enkele getuigenissen

We hadden een goed gesprek met een broeder en een zuster. Beide zijn tot bekering gekomen en we hebben met ze gebeden. Die zuster heeft besloten om TOFAL Charlesburg te bezoeken, omdat zij in de buurt woont. Die broeder woont aan de Nieuw Weergevondenweg en br. Menig zal het contact met hem verder voortzetten, zodat hij in zijn buurt zich kan aansluiten bij een gemeente.

Br. Jules Anijs

Wordt dagelijks geïnspireerd door krachtige bemoedigingen.

We hadden een gesprek met een zuster die al lang naar Godswoord verlangde, waardoor ze niet heeft geaarzeld, maar gelijk bij het horen van het goede nieuws de Heer heeft aangenomen. De oogst kon binnengehaald worden, waar anderen gezaaid hadden.

Zr. Sabrina Shiwgobind

We zagen een jonge vrouw op een trap zitten bij haar huis en er waren veel kinderen op het erf aan het spelen. Toen ik het erf opliep, renden alle kinderen naar mij toe. Ik begon de boekjes onder de kinderen ui te delen. De moeder kwam ook naar mij toe en vroeg of ik een Bijbel voor haar had.

We hadden ook Bijbels meegekregen, dus ik keek ook naar iemand uit die er werkelijk naar verlangde. Ik gaf haar een Bijbel, ze was erg blij en bedankte mij en vroeg of ik meer boekjes van God voor haar had en ik gaf haar ook nog ander leesmateriaal. Ze vroeg ook waar de kerk stond en ik verwees haar naar het kerkgebouw, bij haar in de buurt.

We kwamen op een appartementencomplex met een aantal huizen en begonnen bij het eerste huis. De Geest leidde ons tot naar het laatste huis. We klopten daar aan en er kwam een vrouw naar buiten. Toen we haar vroegen of ze de Here Jezus kende, barste ze in snikken uit en bleef lange tijd doorhuilen. Ze vertelde dat haar moeder die vlak naast haar woonde, was overleden. Haar moeder was Christen en vertelde haar over God, maar zij ging niet naar de kerk.

Haar man stierf ook een paar maanden geleden. Ze had heel erge verdriet en bleef door huilen. We troostten haar met het Woord en baden voor haar. Terwijl we wegliepen, rende ze ons achterna en wees ons naar het eerste gebouw om ook voor die mensen te bidden. We bemoedigden haar ook om ook een gemeente te bezoeken. Ze gaf aan dat te zullen doen.

Zr. Hyacintha Lachman – Refos