De visie en de missie van de ministry is dit jaar onlangs scherper gesteld. Elk gezin heeft een exemplaar ontvangen om dit bij zich te hebben.