Wat geloven wij?

Wij geloven in de drie-eenheid van God:

  1. de Vader,
  2. de Zoon en
  3. de Heilige Geest. God is één.

Wij geloven in het onfeilbare Woord van God dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Gods Woord is de waarheid en heeft enorm veel kracht, ook in deze tijd. Alles in de gemeente mag getoetst worden aan het Woord van God. Omdat mensen niet leven zoals God van ons verlangt is de relatie met God verstoord en daardoor komen velen in nood en in grote problemen terecht. Maar wij geloven dat God groot, liefdevol en genadig is en Hij Zijn zoon Jezus heeft gezonden om in onze plaats te sterven. Wij geloven dat mensen zich kunnen bekeren van hun zonden en dat de relatie met God hersteld kan worden door het verzoenende offer van de Here Jezus te aanvaarden.

Wij geloven dat de Heilige Geest ‘die andere Trooster’ is waarover de Here Jezus sprak. In de gemeente geven we de Geest van God de ruimte en staan open voor Zijn Werk. Wij geloven dat de Heilige Geest ons bekend maakt met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. Daarnaast geloven en verwachten we de glorieuze wederkomst van Jezus Christus!

Blijf in contact

 Kwattaweg 96. Paramaribo, Suriname

 0472657

 info@tabernacleoffaithandlove.org

 P.O. Box 12624

  Facebook

YouTube